خر مهره در اصل قسمت خاصی از گردن حیوان خر می باشد که از استخوان نخاعی آن حیوان جدا شده و تراش داده می شود .در کتب های قدیمی روایات زیادی در رابطه با خرمهره و اثرات و انرژی های آن وجود دارد که در اینجا مهمترین آنها را توضیح خواهیم داد

خرمهره چیست ؟


خر مهره در اصل قسمت خاصی از گردن حیوان خر می باشد که از استخوان نخاعی آن حیوان جدا شده و تراش داده می شود .در کتب های قدیمی روایات زیادی در رابطه با خرمهره و اثرات و انرژی های آن وجود دارد که در اینجا مهمترین آنها را توضیح خواهیم داد .در کتب های قدیمی در مورد خر مهره  بسیار صحبت شده است.گفته شده است که در حیوانی سخت کوش گوهری به سختی دفع هر گونه بلا و رفع چشم زخم های بزرگ نهفته است که باید انرا به همراه داشت تا اعجاز باور نکردنی انرا به چشم خود ببینید.

 

کارایی خرمهره


خر مهره در اصل برای زبانبندی افراد حسود و نیز در امان نگه داشتن صاحب آن از هرگونه چشم زخم به کار می رود .در واقع افرادی که در محیط اطراف شما می باشند در صورت مشاهده پیشرفت شما(چه از لحاظ مالی و رونق کسب و کار و چه از لحاظ گشایش بخت)به صورت ناخود آگاه به شما حسودی خواهند کرد که باعث خواهد شد انرژی های منفی از سمت آنها بر شما وارد شده و جلوی پیشرفت شما را بگیرند .کار اصلی خر مهره دفع نمودن انرژی های منفی اطرافیان می باشد .این انرژی های منفی به سرعت میتوانند بر زندگی شما تاثیر منفی گذاشته و پیشرفت شما را متوقف نمایند .دقت داشته باشید که تفاوت عمده خرمهره با مهره مار این است که مهره مار به شما انرژی مثبت داده و به اطرافیانتان (به نفع شما) انتقال می دهد و خر مهره انرژی های منفی اطراف را از شما دفع می کند .این دو می توانند مکمل خوبی برای شما باشند .و اما کارایی خر مهره در رونق کسب و کار و بیشتر شدن رزق و روزی.همانگونه که گفته شد اصلی ترین دلیل عدم پیشرفت شما نظر بد و چشم زخم اطرافیان شما می باشد و در صورتی که بتوانید این انرژی ها از خود دفع نمایید دلیلی برای عدم پیشرفت و کم بودن روزی نخواهید داشت .

برای خرید خر مهره اینجا کلیک کنید